Sevindirici Haber İlkeleri  

* Bu bölümler yeni kitaba göre güncelleştirilmiştir. 

Ünite 1 - TanrI İle BERABER Ölümlülük Öncesİ HayatImIz

*1. Bölüm Cennetteki Babamız

*2. Bölüm Cennetteki Ailemiz

*3. Bölüm  İsa Mesih, Seçilmiş Liderimiz ve Kurtarıcımız

*4. Bölüm  Hür İrade

 

Ünite 2 - TanrI’nIn Huzurundan AyrIlmak

*5. Bölüm  Yaratılış

*6. Bölüm Adem ile Havva’nın Düşüşü

 

Ünite 3 - TanrI İle İnsan arasIndaki İletİŞİm

*7. Bölüm  Kutsal Ruh

*8. Bölüm  Cennetteki Babamıza Dua Etmek

*9. Bölüm Tanrı’nın Peygamberleri 

*10. Bölüm Kutsal Yazılar

 

Ünite 4 - KurtarIcImIz Olan İsa Mesİh

**11. Bölüm Mesih’in HayatıChapter 12 The Atonement 71

**12. Bölüm Kefaret

 

Ünite 5 - İsa Mesİh’İn Kİlİsesİ

13. Bölüm Rahiplik

14. Bölüm Rahiplik Organizasyonu 

15. Bölüm Rab’bin Antlaşma Yaptığı Halkı 

16. Bölüm Eski Zamanlarda İsa Mesih’in Kilisesi 

17. Bölüm Bugünkü İsa Mesih’in Kilisesi

 

Ünite 6 - İsa Mesİh’İn Sevİndİrİcİ Haberİ

18. Bölüm İsa Mesih’e İman

19. Bölüm Tövbe Chapter 20 Baptism 129

20. Bölüm Vaftiz

21. Bölüm Kutsal Ruh ArmağanıChapter The Gifts of the Spirit 141

22. Bölüm Ruh’un Armağanları

*23. Bölüm Rab’bin Sofrası

 

Ünite 7 - HayatImIzI MükemmelleŞtİrmek

*24. Bölüm Sebt Günü

25. Bölüm Oruç

26. Bölüm Fedakarlık

27. Bölüm İş ve Kişisel SorumlulukChapter 28 Service  185

28. Bölüm HizmetChapter The Lord's Law of Health 192

29. Bölüm Rab’bin Sağlık Yasası

30. Bölüm İlahi SevgiChapter 31 Honesty 203

 

31. Bölüm Dürüstlük

32. Bölüm Ondalık ve BağışlarChapter 33 Missionary Work 211

33. Bölüm Müjdeleme İşiChapter 34 Developing Our Talents 218

34. Bölüm Yeteneklerimizi GeliştirmekChapter Obedience  223

35. Bölüm İtaatFamily Salvation Unit Eight

 

Ünite 8 - Aİlenİn KurtuluŞu

*36. Bölüm Aile Sonsuz Olabilir

37. Bölüm Aile SorumluluklarıChapter 38 Eternal Marriage 241

38. Bölüm Sonsuz Evlilik

39. Bölüm İffet YasasıChapter 40 Temple Work and Family History 255

40. Bölüm Tapınak İşi ve Aile Tarihi

 

Ünite 9 - İsa Mesİh’İn İkİncİ GelİŞİ

41. Bölüm İkinci Gelişin İşaretleriChapter 42 The Gathering of the House of Israel 271

42. Bölüm İsrail Evi’nin Bir Araya Toplanması 

43. Bölüm İsa Mesih’in İkinci Gelişi

44. Bölüm Milenyum ( Bin Yıl)

 

Ünite 10 - Ölümden Sonrakİ Hayat

45. Bölüm Ölümlülük Sonrası Ruh Dünyası

46. Bölüm Son Yargı

*47. Bölüm Yücelme

 


Home -  Ev